Positief, Prettig en Persoonlijk! – In gesprek met MosaLira

“De dienstverlenende houding van het team van Lejeune draagt bij aan een fijne samenwerking. De maatschappij is aan het verharden en dan is deze persoonlijke aanpak, het snel acteren en altijd een vriendelijk woord heel veel waard”

Lejeune Multi Electra heeft een grote diversiteit aan klanten. Eén daarvan is Stichting MosaLira, de grootste onderwijskoepel voor scholen en onderwijsvoorzieningen in Maastricht. We praten over de goede band tussen Lejeune en MosaLira met Bert Kerssemeeckers. Hij is Senior Adviseur Huisvesting en Vastgoedontwikkeling van deze onderwijsorganisatie.

“Ik werk nu drie jaar bij MosaLira,” vertelt Bert, “en mijn taak is het regisseren van vastgoedontwikkelingen bij diverse onderwijslocaties waaronder renovatie, nieuwbouw en verduurzaamprojecten. Daarnaast adviseer ik bij onderhoud en strategische interventies. Mijn ervaringen en kennis uit vorige functies komen prima van pas in deze baan. Daarbij ervaar ik mijn job als mijn hobby en dat maakt het werk erg leuk.
Toen ik bij MosaLira begon, was deze stichting al jarenlang klant van Lejeune Multi Electra.
Een nieuwe koers gericht op een professioneel opdrachtgeverschap binnen de afdeling Huisvesting van MosaLira heeft er toe geleid dat er bij sommige disciplines veranderingen zijn doorgevoerd. Lejeune behoort tot de groep waar de samenwerking uit het verleden zich verder ontwikkelt en zich vertaalt in een stabiel partnerschap voor de toekomst.

De scholen zijn onze klanten en je klanten wil je tevreden houden. Bij Lejeune viel meteen de klantvriendelijke houding op en de positieve interactie naar de scholen toe. Dit wordt bijzonder gewaardeerd. Comfort en veiligheid heeft immers onze hoogste prioriteit. Lejeune beseft dat maar al te goed en onze samenwerking is dan ook bijzonder prettig.
Regelmatig evalueren we de dienstverlening en stemmen deze af waar nodig.  En tot nu toe, en dat is ook de reden waarom ik hier graag mijn verhaal doe, is er zelden of nooit iets geweest waar we minder tevreden over waren. En dat mag zeker benoemd worden. Mensen zijn geneigd alleen naar buiten te brengen wat er niet goed gaat. Ik wil dat graag omdraaien en zowel het bedrijf Lejeune als onze samenwerking in een positief daglicht stellen.”

Bert Kerssemeeckers ervaart een grote mate van betrokkenheid van Lejeune naar de scholen toe. “Zelfs in deze tijd van moeilijkheden bij het leveren van materialen en de beperkte personele capaciteiten, zaken waar je dus totaal geen grip op hebt, zien we dat Lejeune daar goed mee omgaat en de bereidheid toont om samen naar alternatieven te kijken.”

“Binnen MosaLira kennen we op gebied van huisvesting het dagelijks en planmatig onderhoud en de projecten. Bij mijn indiensttreding ben ik gestart met de basisopzet voor deze drie verschillende delen voor een integraal en verantwoord vastgoedbeheer. Inmiddels is er een coördinator ‘beheer’ bij gekomen die zich met de dagelijkse gang van zaken rondom onderhoud bezig houdt. Zelf ben ik het meest bezig met plannen voor duurzaamheid, renovaties en (ver-)nieuwbouwplannen.”

Er zijn volgens Bert zeker raakvlakken tussen MosaLira en Lejeune Multi Electra: “Werknemers hebben bij allebei kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien in een inspirerende en prettige werksfeer. Excellent presteren is voor zowel Lejeune als MosaLira niet onbekend. De directe dienstverlening is bij beiden sterk evenals luisteren naar wat de klant wil. Er is sprake van grote betrokkenheid en een open en oprechte houding richting de klant. We zijn dan ook erg blij dat Lejeune sterk is in het meedenken over gezond leven, werkklimaat en veiligheid binnen al onze kindcentra.”

“Ook bij de op handen zijnde renovaties van scholen en nieuwbouw naar de toekomst toe vertrouwen we op Lejeune. Ze denken zeer actief mee en zijn op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen en innovaties. Vooruit kijkend hoop ik dat ze doorgaan zoals ze bezig zijn. Ze zetten hun eigen product zeer stevig neer en aan de continuïteit op gebied van dagelijks en planmatig onderhoud op de scholen is niks aan te merken. Ik kan er mooie verhalen over vertellen maar de realiteit bepaalt en die laat een grote mate van tevredenheid zien. Ook de positieve ervaringen van andere schoolbesturen met Lejeune zeggen natuurlijk veel. Er is sprake van een sterk partnerschap.”

Bert vindt het belangrijk om ervaringen te belichten en resultaten te bespreken. “En als alle partijen tevreden zijn, wil ik dat graag naar buiten brengen. De dienstverlenende houding van het team van Lejeune draagt bij aan een fijne samenwerking. De maatschappij is aan het verharden en dan is deze persoonlijke aanpak, het snel acteren en altijd een vriendelijk woord heel veel waard. Negativisme heeft een grote impact, dus laten we vooral het positieve benadrukken. En in dit geval kunnen we niet anders.” Aldus Bert Kerssemeeckers van MosaLira.