Brandbeveiliging  - Lejeune

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. Uzelf en uw bedrijf beschermen tegen brand hoort daarbij. Het voorkomen is veel beter en goedkoper dan het blussen.

Bij Lejeune Multi Electra kunt u zich verzekeren van adequate branddetectieapparatuur. Op deze manier kan een brand vroegtijdig worden gelokaliseerd en kan de bestrijding worden bespoedigd.

Melding
De ontruimingsinstallatie heeft als doel om in het geval van een calamiteit de aanwezige personen te waarschuwen en daardoor het pand te ontruimen. Ook staat de branddetectieapparatuur in contact met de lokale brandweer, zodat zij snel ter plaatse kunnen zijn.