Voldoet u al aan de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)?

Voldoet u al aan de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)? Deze belangrijke wetswijziging heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van nieuwbouwwoningen te verbeteren en gaat naar verwachting 1 januari 2024 in werking treden. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2028 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

De Wkb is van toepassing op verschillende partijen binnen de bouwsector, waaronder aannemers, bouwbedrijven, architecten, constructeurs en installateurs. De wet heeft tot doel om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwprojecten meer bij de bouwsector zelf te leggen en de rol van de gemeenten te veranderen.

Belangrijkste aspecten van de Wet Kwaliteitsborging:

  • Kwaliteitsborgingssysteem: Onder de Wkb moeten bouwpartijen een kwaliteitsborgingssysteem hanteren om de kwaliteit van het bouwproces en het eindresultaat te waarborgen. Hierbij wordt gewerkt met private kwaliteitsborgers die onafhankelijk toezicht houden op de bouwwerkzaamheden.
  • Toets aan de bouwtechnische voorschriften: Bouwprojecten moeten voldoen aan de geldende bouwtechnische voorschriften, zoals het Bouwbesluit. Dit wordt gecontroleerd door de private kwaliteitsborger.
  • Opleverdossier: Bij oplevering van een bouwproject moet de aannemer een opleverdossier aan de opdrachtgever verstrekken. Dit dossier bevat informatie over de toegepaste materialen en installaties en moet bijdragen aan een beter inzicht in de woning.
  • Aansprakelijkheid: De aannemer blijft aansprakelijk voor gebreken die niet voldoen aan de bouwtechnische voorschriften gedurende een periode van 10 jaar na oplevering. Dit wordt de verborgen gebrekenregeling genoemd.
  • Consumentenbescherming: De Wkb voorziet in meer bescherming voor consumenten. Zo kunnen zij bij oplevering van een woning een kwaliteitsrapport ontvangen van de private kwaliteitsborger, wat inzicht geeft in de kwaliteit van de woning.

De Wet Kwaliteitsborging heeft tot doel om de bouwsector te professionaliseren, de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verbeteren en de positie van de consument te versterken. Gemeenten behouden wel een rol in het stelsel, maar deze wordt meer gericht op handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Kortom, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is een belangrijke wetswijziging die de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van nieuwbouwwoningen verschuift naar de bouwsector zelf en tegelijkertijd de consumentenbescherming versterkt. Het heeft gevolgen voor aannemers, bouwbedrijven en andere betrokken partijen en beoogt de bouwkwaliteit in Nederland te verbeteren.