Voldoet u al aan de verplichtingen vanuit het klimaatakkoord?

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waren er in 2021 ongeveer 105.000 adressen in Nederland met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of als equivalent daarvan 25.000 m3 aardgas. Vanuit het Klimaatakkoord zijn er voor het beheer van de gebouwde omgeving afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moeten we 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 95%.  Uitgangspunt hierbij is dat CO2-neutraliteit wordt bereikt als alle energie volledig met duurzame bronnen wordt ingevuld. Hiervoor is een routekaart klimaatakkoord uitgestippeld. Om de klimaatdoelen te halen zijn er een aantal verplichte maatregelen getroffen die in rap tempo naderbij komen. Een daarvan wordt al actueel per 1 januari 2024 en de andere per 1 januari 2026. Dat is al heel snel! Lejeune legt uit waar je rekening mee moet houden en hoe daar op een slimme manier mee om te gaan.

EBS verplicht per 1 januari 2024

De eerste verplichting betreft een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).

Met dit EBS wordt van je verwacht dat je data verzamelt, deze in grafieken omzet, de grafieken analyseert en de instellingen van de regelinstallatie (gebouwbeheersysteem) handmatig hierop aanpast. Het is de bedoeling dat je dit proces van meten en verbeteren blijft herhalen. Vanuit de overheid is er een handleiding geschreven waarin wordt aangegeven welke grafieken voor een EBS verplicht zijn. Een toelichting hiervan tref je aan in deze link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/technieken-beheer-en-innovatie-gebouwen/ebs

Het gaat erom dat je als gebouwbeheerder aan de hand van grafieken inzicht verschaft in het totale energiegebruik van elektriciteit en aardgas en dat gaat best ver:

  • hoe de verdeling van gebruik is over de week
  • wat het verbruik is tijdens feestdagen of weekeinden
  • het gebruik t.o.v. de buitentemperatuur
  • wat de situatie is bij koelen en verwarmen
  • wat de stooklijntemperatuur is
  • wat de basislast is buiten openingstijden, etc.

Het is waarschijnlijk dat een gedeelte van deze informatie in de webportalen van meetbedrijven te vinden zijn of mogelijk bij de adviseur.

De tweede verplichting: Energiemanagementsysteem (EMS)

Per 1 januari 2026 is het een verplichting voor gebouwen met een energiegebruik vanaf 100.000 kWh of 50.000 m3 aardgas per jaar om een energiemanagementsysteem (EMS) te gebruiken. Een EMS is een softwaremodule die samenwerkt met een gebouwbeheersysteem (GBS) met als doel om geautomatiseerd en energiezuinig een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te realiseren.

Waar bij het EBS de aanpassingen van de instellingen na analyse van de grafieken handmatig in het gebouwbeheersysteem worden uitgevoerd, moeten bij een EMS deze aanpassingen geautomatiseerd worden uitgevoerd. Het gebruik van EMS biedt als extra voordeel  dat data verder kan worden verrijkt en geoptimaliseerd met bijvoorbeeld informatie van weersvoorspellingen, verwachte bezetting in een ruimte, verwachte opwarm- of koeltijd, contract condities (volume en gecontracteerd vermogen) of opslag van energie en vrijgaven.

Een EMS is alleen verplicht als het energiegebruik per jaar boven de gestelde norm is. Maar gebouwbeheerders van gebouwen met een lager energiegebruik doen er verstandig aan om na te gaan of het periodiek handmatig uit laten voeren wel zo kosteneffectief is.  Handmatige handelingen zijn foutgevoelig, tijdrovend en terugkerend. De terugverdientijd van een EMS is ook voor de kleinere gebouwen binnen 5 jaar te realiseren.

Zowel een EBS als een EMS zijn verplicht, maar het is niet zó maar een verplichting: de te behalen doelen zijn voor iedereen gunstig. Ervaring leert dat je afhankelijk van de leeftijd van een gebouw met een EBS een besparing kan realiseren van 10 tot 20% van het energiegebruik. Met een EMS kun je daarbovenop nog eens tussen de 10 en de 15% energiereductie behalen. Integreer je EBS en een EMS in een GBS kun je tot wel 40% energie besparen.

Belangrijk advies van Lejeune

Als zeer ervaren installatiebedrijf maken we vaak mee dat klanten niet altijd op de hoogte zijn van bepaalde slimme oplossingen voor het verduurzamen van gebouwen. Om te voldoen aan de verplichting van een EBS of EMS adviseren wij onze klanten gebruik te maken van de oplossingen van FourIQ. Veel van onze relaties hebben een aantal gebouwen met verschillende oplossingen per gebouw. Zij hebben veelal de behoefte om vanuit één uniforme omgeving analyses uit te voeren en hierop te sturen. Benchmarking en forecasting van meerdere gebouwen werkt alleen als er merkonafhankelijk en volgens uniforme standaarden wordt gemeten.

We merken dat de informatie vanuit een meetbedrijf of andere externe partij vaak niet volledig is. Naast energiegebruik is er ook de behoefte om vergelijkingen te maken met het binnenklimaat of met instellingen vanuit de regelinstallatie. De oplossing van meetbedrijven voldoen dan simpelweg niet. Daarnaast wordt er regelmatig gewisseld van meetbedrijf en verdwijnt de data. Vanuit het oogpunt van continuïteit is het voor een gebouwbeheerder beter om zelf de regie te houden ten aanzien van datagestuurd energiebeheer.

Ook merken we dat fabrikanten van regelinstallaties (gebouwbeheersystemen) zelf EMS functionaliteit toevoegen aan hun product. De ervaring is dat het duur, complex en (nog) niet compleet is. Daarom is er in de praktijk een sterke behoefte aan een onafhankelijk EMS dat werkt met alle merken en elk type regelinstallaties. Lejeune werkt daarom graag met FourIQ om in gezamenlijkheid al deze problemen integraal op te lossen.

Gebouwbeheer Platform (GBP) van FourIQ

FourIQ biedt een webgebaseerde en onafhankelijk gebouwbeheer platform (GBP) voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. We ontzorgen gebouwbeheerders door kosteneffectief te verduurzamen. We doen dat door alle relevante data vanuit de verschillende installaties of fabrikant specifieke webportalen samen te brengen in één omgeving. Data vullen we waar nodig aan of combineren we zodat de installaties beter met elkaar samenwerken. Het wordt inzichtelijk gemaakt via onze dashboards. Het GBP bevat een EBS en een EMS waarmee je als gebouwbeheerder stapsgewijs kan voldoen aan alle verplichtingen die voor de deur staan.

Wat biedt FourIQ?

Over de innovatieve benadering van Lejeune

Lejeune is een servicegericht installatiebedrijf dat al bijna 60 jaar gespecialiseerd  is in elektronische alarminstallaties, camera- en brandmeldsystemen, toegangscontrole, noodverlichting, elektrotechnische installaties, datanetwerken en intercomsystemen. Lejeune is een toonaangevende naam in de elektrotechnische installatiesector en staat bekend om zijn innovatieve benadering van onder andere energiemonitoring. Als elektrotechnisch installatiebedrijf bieden we niet alleen hoogwaardige installatiediensten, maar ook geavanceerde oplossingen voor energiemonitoring. De meerwaarde van onze samenwerking met FourIQ spreekt voor zich:

  • Energie-efficiëntie: We helpen bedrijven en organisaties om hun energieverbruik te optimaliseren, wat resulteert in kostenbesparingen en verminderde milieubelasting.
  • Geavanceerde technologie: Lejeune integreert in nauwe samenwerking met Fouriq state-of-the-art sensoren, automatisering en software voor real-time monitoring en rapportage van energieverbruik.
  • Data-analyse: We leveren inzichtelijke rapporten en analyses die klanten helpen om weloverwogen beslissingen te nemen om hun energieprestaties te verbeteren.
  • Duurzaamheid: Door efficiënter gebruik van elektrische systemen dragen we bij aan duurzamere bedrijfsvoering en verminderde CO2-uitstoot.

Kortom, samen met Fouriq biedt Lejeune niet alleen elektrische installaties, maar ook de expertise en technologie om energie te monitoren en te beheren, wat resulteert in kostenefficiëntie en milieuvoordelen voor onze klanten.

Behoefte aan meer inzicht en achtergrondinformatie? We maken graag een afspraak voor een kop koffie en een goed gesprek!