Weet u wat de verschillende scopes betekenen?

Cameratoezicht

Elektrische inspecties vormen de hoeksteen van een veilige werkomgeving, en het begrijpen van de nuances tussen verschillende inspectiescopes is essentieel. In dit artikel nemen we een duik in de wereld van inspecties, met specifieke aandacht voor Scope 8 (NEN 3140 inspectie voor vaste elektrische installaties), Scope 10 (Inspectie van elektrisch materieel en installatie op brandrisico) en de inspecties voor zonnepanelen (Scope 12). Laten we deze scopes ontrafelen en in begrijpelijke taal ontdekken hoe ze bijdragen aan het waarborgen van een veilige werkomgeving, in lijn met de verplichtingen van de Arbowet en de verzekeraars. Van algemene elektrische installaties tot brandrisico’s en zonnepanelenveiligheid – dit artikel brengt helderheid in de wereld van elektrische inspecties.

Scope 8 – NEN 3140 inspectie voor vaste elektrische installaties:

Doel: Deze inspectie heeft als doel om de vaste elektrische installaties in een werkomgeving te beoordelen op veilig gebruik en het voorkomen van letsel.

Focus: Het richt zich op de beoordeling van de vaste elektrische infrastructuur, zoals bedrading, schakelkasten en aansluitingen, om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn en voldoen aan de geldende normen (in dit geval de NEN 3140 norm).

Waarom: Het waarborgen van een veilige werkomgeving en het voorkomen van elektrische gevaren.

Scope 10 – Inspectie van elektrisch materieel en installatie op brandrisico:

Doel: Deze inspectie is gericht op het identificeren en verminderen van brandrisico’s die verband houden met elektrisch materieel en installaties.

Focus: Het gaat om het controleren van elektrisch materieel en installaties op mogelijke oorzaken van brand, zoals oververhitting, kortsluiting en andere elektrische storingen die brand kunnen veroorzaken.

Waarom: Het minimaliseren van het risico op brand als gevolg van elektrische installaties en apparatuur.

Inspecties voor zonnepanelen (Scope 12):

Doel: Deze inspecties zijn specifiek gericht op zonnepanelen en hun installatie om mogelijke risico’s te identificeren en de veiligheid te waarborgen.

Focus: Het omvat het controleren van zaken zoals bedrading, omvormers en bevestigingsmaterialen om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen veilig zijn geïnstalleerd en geen elektrische gevaren opleveren.

Waarom: Gezien de groeiende populariteit van zonnepanelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze correct zijn geïnstalleerd en geen veiligheidsrisico’s vormen.

In het kort samengevat

Scope 8 richt zich op algemene veiligheid van vaste elektrische installaties, Scope 10 richt zich specifiek op brandrisico’s, en Scope 12 inspecteert zonnepanelen om de veiligheid ervan te waarborgen. Allemaal zijn ze in lijn met de Arbowet en wens van de verzekeraars, die werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te garanderen.