Energie- en klimaatmonitoring: richting een duurzamer Mosalira

Elektrotechniek in Limburg, beveiliging in Limburg Voor woning, bedrijf en uw gemoedsrust

Samen met FourIQ hebben wij in opdracht van Mosalira een pilot opgezet inzake energie- en klimaatmonitoring, hetgeen bijdraagt aan de doelstellingen van Mosalira voor al haar onderwijsvastgoed. Hierbij lag een speciale focus o.a. op een historisch pand in de binnenstad. De eerste bevindingen tonen aan dat, ondanks de uitdagingen van een gebouw uit 1963 met een gebruikersoppervlakte van 2.237 m², significante stappen gezet kunnen worden richting duurzaamheid en energie-efficiëntie.

De introductie van de verplichting voor een Energie Bewakings Systeem (EBS) per 1 januari 2024, in lijn met de “Paris proof” doelstellingen voor 2030 en 2050, benadrukt de noodzaak voor onderwijsinstellingen om hun energieverbruik kritisch te evalueren en te optimaliseren, evenals de uitgangspunten m.b.t. de frisse scholen. Dit rapport onthult specifieke aandachtspunten, zoals de gemiddeld hoge temperatuur zonder significant dagelijks verval en regelmatige CO2-pieken die de norm overstijgen, wat duidt op inefficiënte verwarming en onvoldoende ventilatie.

Desondanks illustreert het lage aandeel hernieuwbare energie in de winterperiode, met slechts 22% van het totale energieverbruik afkomstig van hernieuwbare bronnen, de potentie voor verbetering. Een optimale regeling en gebruik van zonne-energie, in het bijzonder, kan aanzienlijk bijdragen aan zowel energiebesparing als kostenreductie, vooral buiten openingstijden wanneer de basislast onnodig hoog blijkt.

De eerste resultaten pleiten voor een integrale benadering in het monitoren en optimaliseren van energie- en klimaatcontroles binnen onderwijsinstellingen. Door het energieverbruik te toetsen aan normen en functies, een optimaal binnenklimaat voor alle gebruikers te waarborgen en de basislast af te stemmen op verwachtingen en wensen, kan Mosalira aanzienlijke stappen zetten richting duurzaam en kosten efficiënt vastgoedbeheer.

Deze pilot benadrukt het belang van wettelijke energiemonitoring als een kritieke stap naar een duurzamere toekomst, niet alleen voor Mosalira, maar voor  onderwijsinstellingen die streven naar optimalisatie van hun energieverbruik en een gezonder binnenklimaat.

In een later blog zullen wij de resultaten voor het eerste half jaar evalueren.